Lagring av plåt

Våra produkter är tillverkade av stål av högsta kvalitet och är 100% återvinningsbara. Dock finns det några grundläggande faktorer att ta hänsyn till om man har tänkt lagra produkterna istället för att montera dem direkt. 

Korrosion

Korrosion betyder rostning eller frätning. Koppar ärgar och blir grön medan järn rostar och blir brunt. Zink får istället vita fläckar och blemmor. Därför är det viktigt att man lagrar våra produkter på rätt sätt. Framförallt galv och alu-zink är två känsliga material som inte får ligga fuktigt i en bunt, eftersom vatten blir stillastående mellan plåtarna. 

Lackerad stålplåt

Vi tillverkar våra produkter i lackerad förzinkad stålplåt som har en självläkande effekt. En sk galvanisk cell bildas runt en skada på zinkskiktet och lagar sig själv. Zinken fungerar som offeranod och skyddar stålet mot korrosion.

Om man kapar en plåt är det därför viktigt att inte skada zinkbeläggningen! Rondell eller andra verktyg som hettar upp plåten förstör det här skyddet vilket kommer ge rost i snittytan.

Använd plåtsax eller nibbler istället.

Vitrost

Olackad men zinkbelagd stålplåt som utsätts för stillastående vatten riskerar att få så kallad vitrost på ytan. Det påverkar generellt inte funktionen på plåten, men ytan blir belagd med en krit-liknande beläggning. Därför är det viktigt att galvplåtar och aluzink-plåtar alltid förvaras inomhus eller åtminstone där luftfuktigheten håller sig på en låg nivå. Vitrost kan framkomma även på lackerad stålplåt men inte lika lätt och inte i samma utsträckning. 

Ärgning

Koppar reagerar med syret i luften och bildar bland annat kopparhydroxid, som lägger sig som en grönaktig beläggning på plåtytorna. 

Den här gröna patinan tar normalt ett 50-tal år att skapa och anses vara estetiskt tilltalande, men om man inte vill vänta så länge kan vi istället tillverka takplåtar och detaljer i ärggrön färg direkt. Kontakta oss för mer information >>

Olackad stålplåt

En obehandlad stålplåt kommer börja oxidera tämligen omgående om luftfuktigheten är tillräckligt hög (>60%). Hur fort stålet sedan rostar beror på fler faktorer, t ex temperatur och pH-värde. 

Cortén-stål är rosttrögt, dvs rostar långsammare, och får en jämn hinna av oxid på utsidan. Hinnan bromsar fukt att tränga djupare och därför rostar cortén långsammare än vanlig stålplåt. 

Galvanisk korrosion

Om två olika metaller kommer i kontakt med varandra och det finns fukt eller syre emellan, kommer det starta en strömvandring från den oädla metallen mot den ädla. Med andra ord kommer den mindre ädla metallen att rosta.

Material som kan påverka plåtar i alu-zink är bland andra koppar, järnvitriol, kopparvitriol, kalk, svavel, tryckimpregnerat trä, bitumen mfl. Undvik direkt kontakt med dessa material för att minska risken för galvanisk korrosion.

Sammanfattning

Lagra dina plåtar helst inomhus, men åtminstone fritt från regn, fukt, färg och kemikalier. Måste den ligga utomhus bör den komma upp från marken med strön under. Lägg en presenning över och se till att luft kan passera fritt och vädra ur eventuell fukt. Olackerade plåtar bör utan undantag ligga inomhus. 

Läs mer om våra garantier under dokumentation >> 

Hitta hit

Hästmarksvägen 7
891 38 Örnsköldsvik

Kontakta oss

Lediga jobb

Cookies

GDPR