Generella villkor, konsument

Lossning av Gods
Som Kund är du ansvarig för att lämplig maskin med gafflar (exempelvis en traktor) finns på plats för att lossa beställning på byggplatsen. Det måste vara möjligt för lastbilschauffören att med lätthet köra en 24 meter lång långtradare till & från lossningsplatsen. Alternativt kan beställning levereras till närmaste terminal. Från terminalen kan du sedan antingen hämta order själv eller boka utkörning med exempelvis kranbil.

Kontroll av Gods – Vid Lossningstillfälle
Vid mottagande av gods, kontrollera godset innan påskrift på fraktsedel. Anmärkning av synlig skada måste noteras omedelbart på fraktsedeln. Chauffören måste signera med namnförtydligande. Alla skador anmäls till transportföretag omgående.

Dold skada
Eventuell dold skada, till exempel skada under skyddspapp, skada på gods packad i kartong skall utan fördröjning anmälas till fraktbolag inom max 1 vecka från & med att gods mottagits. Efter 1 vecka från & med att gods mottagits utbetalar inte Johanssons Plåt någon ersättning för fraktskador.

Ångerrätt
För privatpersoner tillämpar Johanssons Plåt distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten.

Johanssons Plåt uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: ”en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som ”Tillverkningsvara”. Se tabell 1 för information om Tillverkade produkter.

Om du som kund vill ångra ett köp ska detta meddelas Johanssons Plåt inom 14 dagar. Anmälan görs via formuläret på denna sida. Registrerat datum för mottagen e-post är datum för ångrad retur, vid osäkerhet ring Johanssons Plåt för att bekräfta att e-post är emottaget.

Du som kund har rätt att undersöka varan innan eventuell retur. Undersökningen ska göras med försiktighet och ej vara mer omfattande än nödvändigt. Har varan hanterats i större omfattning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess funktion eller egenskaper kommer Johanssons Plåt debitera dig som kund för värdeminskningen på produkten. Detta gäller även emballaget. Vi ber er att returnera varan i originalförpackning eller en likvärdig sådan. Varan ska också returneras komplett om inget annat är överenskommet med Johanssons Plåt.

När returnerad vara är åter på Johanssons plåts lager återbetalas varans belopp inklusive eventuella leveranskostnader. Dock tillkommer fraktkostnad för returen. Vid retur av del av order återbetalas inte leveranskostnad eller expeditionsavgift. På det belopp som återbetalas har Johanssons Plåt rätt att göra avdrag för värdeminskning. Värdeminskning uppstår när varan brukats mer än vad som är nödvändigt för att fastställa varans egenskaper. Om varan returnerats skadad eller om den på annat sätt har brukats så att ångerrätten ej kan tillämpas kommer den returnerade varan ej att återbetalas och köparen står för returkostnad och eventuellt återsändning om varan önskas åter.

Johanssons Plåt återbetalar beloppet senast 14 dagar från det att varan är åter på Johanssons Plåts lager. Återbetalningen görs via den betalningsmetod som valdes vid köpet. Spara alltid följesedeln tills returen är godkänd av Johanssons Plåt. Vid retur från kund till Johanssons Plåt står kunden för eventuella skador som kan uppstå under transporten.

Tabell 1 – tillverkade produkter

Takplåt, Fasadplåt
Alla profilerade produkter med måttbeställda eller fasta mått samt all TRP-plåt, Tegelprofil, Klickfalsprofil, Pannplåt, Sinusprofil etc

Lister
Alla plåtlister / Tillbehör för tak- & fasadtäckningar

Beslag
Skorstensbeslag, Huvar

Returgodsbestämmelser  

Varje retur av varor måste föregås av en överenskommelse mellan säljare och kund. Johanssons Plåt accepterar gods i retur om kunden kan styrka att varan är köpt hos oss via referens till order, faktura eller följesedel. Varorna ska vara i nyskick, repfria och ligga i oskadad originalförpackning (där detta förekommer). Returrätten är begränsad i tid och retur måste ske inom 4 månader efter att varorna avlämnats eller skickats till kund. Varor måste lämnas hos Johanssons Plåt via företagets ordermottagning under ordinarie öppettider. Vidare skall godset gå att besiktiga.

Ej lagerförda artiklar och material: Johanssons plåts omkostnad för tillverkning & eventuell fraktkostnad tillkommer. Ej förhandlingsbart. Retur accepteras endast efter att Johanssons Plåt´s leverantör först har accepterat att ta varorna i retur. Därmed kan returprocessen ta ett antal dagar i anspråk.

Följande artiklar tar Johanssons Plåt ej i retur:

  • Förbrukningsmaterial (skruv, bult med mera) i öppnade eller skadade förpackningar
  • Artiklar där det totala värdet för returordern understiger 500 kr
  • Kundanpassade varor, exempelvis tillverkad tak- & fasadplåt, lister specialtillverkade enligt offert
  • Emballagematerial, förutom stålhäck och pallar. På pallar görs avdrag på 20% av fakturerat pris, och på stålhäckar görs ett avdrag på 50kr. 

Extratjänster: 

För ej godkända returer har kunden möjlighet att kostnadsfritt hämta varan/varorna på vårt returlager inom fem (5) arbetsdagar. Ej avhämtad retur kommer därefter att skrotas / återvinnas.

I de fall returen har sin grund i fel som Johanssons Plåt är ansvarigt för, krediteras kunden fakturerat belopp utan avdrag.

Hitta hit

Hästmarksvägen 7
891 38 Örnsköldsvik

Kontakta oss

Lediga jobb

Cookies

GDPR