Extralånga plåtar

Vad innebär en extralång plåt?

På respektive produktsida har vi angivit kortaste och längsta standardmåttet för profilen. Vi kan många gånger tillverka längre plåtar än så, men det ställer speciella krav som du som kund behöver ta ställning till:

Hantering
Särskild försiktighet måste iakttas vid ALL hantering av plåtarna så att de inte viker sig. Ta hjälp av vänner eller kollegor!

Transport
Onormal nötning kan ske vid transport. Även om vi emballerar så gott det går i antingen rejäla trähäckar eller stålemballage kommer en riktigt lång plåt lätt i gungning. Därför kan i undantagsfall viss nötning ske pga att plåtarna ligger och gungar mot varandra. Detta omfattas inte av garantin.

Ett emballage är generellt styvare ju fler plåtar det innehåller. Därför måste man vara extra försiktig ju färre plåtar som finns i emballaget.

Extremt långa plåtar medför normalt även en markant högre fraktkostnad då de kan komma att kräva speciella fordon.

Kyla och värme
All materia expanderar när den blir varm och krymper när den blir kall. En tumregel är en millimeters skillnad per löpmeter plåtlängd, så med andra ord blir en tio meter lång plåt en centimeter längre en varm sommardag jämfört med en kall vinterdag. Detta kan medföra ovala skruvhål samt att veck och bulor kan uppkomma på taket.

Hitta hit

Hästmarksvägen 7
891 38 Örnsköldsvik

Kontakta oss

Lediga jobb

Cookies

GDPR